20385-klassen har ett kraftigare luftvärn än tidigare med 16 lvrblavetter vertikalt placerade på fördäck. Systemet Redut använder samma robotar som finns i S-400-systemet

Idag kölsträcktes den sjätte korvetten i 20380-klassen, Provornyy, vid Severenaya-varvet i S:t Petersburg. Provornyy skall enligt planerna tillhöra Svarta Havsflottan. Fyra av de andra korvetterna skall tillhöra Österjöflottan och den femte skall till Stilla Havsflottan.

Provornyy är egentligen en moderniserad 20380-klass och har fått en egen modellbeteckning, 20385. Varvet skall bygga 11 fartyg i denna klass.

Mer om 20380-klassen klan man läsa på oplatsen här