Multisensor RS-U är ett av delsystemen i Radiobarrier och har ett bevakningsområde på upp till 100 meter i diameter för personal till fots och 200 meter för fordon med den seismiska mikrofonen. Utöver detta kan en 1500 meter lång snubbeltråd anslutas.

Bevakningssensor Radiobarrier

Företaget Polus har tagit fram det elektroniska bevakningssystemet Radiobarrier, vilket kan användas för att bevaka områden och gränser för att på så sätt larma om eventuella intrång. Exempel på bevakningsobjekt är statsgränser, kärnkraftverk och pipelines. Systemet är under anskaffning och är utplacerat bland annat vid minst 1500km rysk gräns.

Systemet består seismiska mikrofoner kombinerade med snubbeltråd, elektromagnetiska sensorer samt videokameror. Systemet är modulärt och kan byggas ut med valfria delsystem enligt ambitionsnivån i uppgiftens lösande.

Systemet har en driftstid på upp till 5 år, beroende på sensortyp och givet aktiviteten vid det bevakade området.

IR-kamera RS-IK kan detektera rörelser och levande objekt upp till 50 meter och fordon det dubbla

Systemet är enkelt att gruppera och två man kan på en timma sätta upp en bevakningslinje på 1000 meter, motsvarar ett punktobjekt med en radie på drygt 150meter.

Manöverpanelen på systemet är en PC där även larmning kan vidarebefordras via SMS.

Pdf från företaget finns på sidan http://www.radiobarier.ru/upload/iblock/eb2/leaflet.pdf