Bevakningsbåt 21980 Grachonok

Utöver att flottan tillförs en mängd nya ytstridsfartyg behövs även moderna resurser för att bevaka basområden. En sådan resurs är bevakningsbåtsklassen 21980, där den första båten Grachonok är operativ i Östersjöflottan sedan 2010. Grachonok tillhör för övrigt 105. flottbasbevakningsbrigaden i S.t Petersburg.

Fartygen i klassen har ett deplacement på 138 ton och en längd på 31 meter. Djupgåendet på 1,85 meter gör att den har stor framkomlighet. De två dieselmotorerna medger en fart på 23 knop. Uthålligheten är fem dagar. Besättningen utgörs av åtta man.

Med en räckvidd på upp till 400 meter kan drillade skyttar lägga en ansenlig mängd granater från båten


Youtubevideo om DP-64

Bestyckningen utgörs av luftvärnsrobotssystem 9K38 IGLA (SA-18 GROUSE)  samt 14,5 mm tung kulspruta. För att kunna bekämpa attackdykare och motsvarande mål finns granatkastare (45 mm )DP-64 och (55mm) DP-65A. Dessa vapen avfyrar granater med sjunkbombsammunition för detonation ner till 45 meters respektive 60 meters djup, antingen med  chock eller med spräng. Till dessa finns även markörskott för målangivning. Till 55mmsystemet DP-65 finns även en bärbart granatgevär, inte helt olikt en bärbar luftvärnsrobot, DP-61. Oklart om detta finns på förband. Vem vet, systemen är kanske framtaget med gjorda erfarenheter under tidigt 1980-tal i vatten nära dig…


Youtubevideo på DP-65

Som sensorer finns i dagsläget  MR-231 navigationsradar samt en MT-201M3 IRV-kamera.

Ytterligare två båtar i serien byggs för närvarande på Zelenodolskvarvet

Mer bilder på Grachnok finns på siten dishmodels.ru