Ka-226 HOODLUM har en modulär lastkabin för att enkelt anpassa helikoptern till olika roller

Sedan en tid tillbaka har man diskuterat om att kunna basera Ka-52 HOKUM B attackhelikoptrar ombord de kommande Mistral amfibiestödfartyg som avses köpas in från Frankrike.

Nu kommer det officiella signaler om att skapa fartygsanpassade varianter av både Ka-52 HOKUM B samt Ka-226 HOODLUM för flottans fartyg. För närvarande har flottan bara tillgång till HELIX-helikoptrar i olika varianter (Ka-27,-29 och -31) varav det är endast Ka-31 som fortfarande i produktion.

Ka-226 HOODLUM kan bära upp till 9 man, Anskaffningen av den innebär att den helikoptertypen kommer att bli marininfanteriets nya trupptransporthelikopter medans Ka-52 HOKUM B kommer att få rollen som flygande understöd.