Jurij Ivanov byggs på Severnayavarvet i S:t Petersburg

Signalspaningsfartyg 18280 Jurij Ivanov

Arbetet med att färdigställa Jurij Ivanov inför den planerade sjösättningen under 2011 verkar gå enligt planerna. Signalspaningsfaryget kommer att bli ett efterlängtat tillskott till underrättelseverksamheten, och även om fartyget är konstruerat för att vara oceangående kommer den säkerligen även att dyka upp i Österhavet.