Den pansarskyddade hytten avslöjar att det är en modifierad lastterrängbil

Pansarterränglastbil Ural 432009-31

För att öka skyddsnivån i samband med främst säkerhetsoperationer, men även för konventionella operationer förstärker man med bepansrade terränglastbilar. På avstånd kan de lätt smälta in bland andra fordon, men med vapenportar är de veritabla motståndsnästen med stor eldkraft. Att låta dessa fordon ingå i konvojer som eskort har rönt framgångar i bland annat Tjetjenien. Nackdelen med fordonen är att det inte är optimala för uppgiften med avseende på skyddsnivån, bland annat minskydd. Storleken gör även att målet blir lika lätt att träffa som en vanlig lastbil.

En av dessa modeller är Ural 432009-31, en pansarterränglastbil på 9250 kg och en lastförmåga på 5000 kg. Längd 7,8 meter och räckvidd på 1080 km. Pansarskyddet på denna typ är endast på förarhytten samt på sidorna på lastflaket, förutom vitala delar för motor och framdrivning. Trupptransportutrymmet är öppet upptill och skyddas endast av det maskerande kapellet.

Trupp förevisar lastning av ammunition ur det skyddade trupptransportutrymmet