Tidigare samövning mellan VDV och marininfanteri

108. gardesluftlandsättningsregementet samövar för närvarande med 7. marininfanteridivisionen utanför Novorossiysk vid Svarta Havet.  Övningen är intressant då den uppvisar ett förändrat beteende, nämligen att man samordnar landstigningsförbandens strid med luftlandsättningstrupperna.

Marininfanteriet har delar som är luftburna, då ett kompani i varje bataljon saknar stridsfordon och skall kunna luftlandsättas med helikopter eller med fallskärm i det nära strandområdet. Det man saknar är ordentliga resurser för att föra striden längre in från själva brohuvudet. Därför är denna ovanliga typ av samövning intressant att följa och lärdomarna från kommer säkert att påverka utvecklingen av både marinfanteriet och luftlandsättningstrupperna