Signalsökande robot Kh-58UShKE är framtagen för att kunna  släcka ner motståndarens radarsystem vid till exempel vid angrepp mot ett fientligt luftförsvarssystem, så kallad SEAD, Suppression of Enemy Air Defence.

Det ryska attackflyget kommer få nya vapen i sin arsenal. Bland dessa ingår olika typer av styrda bomber, attackrobotar och sjömålsrobotar. Några av systemen är uppgraderade sovjetiska konstruktioner som man har förbättrat med ny elektronik och förbättrade målsökare  och/eller ökad räckvidd medan andra är helt nyutvecklade.

Bland dessa nyanskaffningar kan nämnas:

Attackrobotar

Attackrobot Kh-59M2E (AS-18 KAZOO) TVstyrd räckvidd 120 km stridsdelens vikt 315 kg Bärare Su-24 FENCER och Su-34 FULLBACK

Modulär attackrobot  Kh-38ME TVstyrd med IRbild kombinerad med tröghetsnavigering Räckvidd 40 km stridsdelens vikt 250 kg Bärare Su-34 FULLBACK, Su-35 och Ka-52 HOKUM B

Signalsökande attackrobot Kh-31PD (AS-17 KRYPTON) Räckvidd 250 km Stridsdelens vikt 110 kg Bärare Su-30, Su-34FULLBACK, Su-35, MiG-29K, Mig-29KUB och MiG-35

Signalsökande attackrobot  Kh-58UShKE (AS-11 KILTER) Räckvidd 245 km Stridsdelens vikt 149 kg Bärare MiG-31, Su-35, Su-35UB

Sjömålsrobotar

Sjömålsrobot Kh-31AD (As-17 KRYPTON) Räckvidd 160 km Stridsdelens vikt 90kg Bärare Mig-29K , Mig-29M2, Mig-35, Su-30MK, Su-34, Su-35

MiG-29KUB med sjömålsrobot Kh-35

Sjömålsrobot  Kh-35UE (AS-20 KAYAK) Räckvidd 260 km Stridsdelens vikt 145kg Bärare Ka-27 HELIX

Sjömålsrobot  Kh-59MK Aktiv radar  räckvidd 285 km, stridsdelens vikt 320kg Bärare Su-30MK, Su-30MKI, Su-34, Su-35, Su-35UB

Styrda bomber

1,5 ton optiskt styrd bomb KAB-1500KR fälls från attackplan Su-30. Räckvidd 50-70 km.

500 kg styrd bomb KAB-500 S och 1500 kg styrd bomb KAB-1500 S Satellitstyrd navigering. Stöds av  både GPS och GLONASS med hjälp av Compass KB 2001 PSN  styrenhet.

1500 kg styrd bomb KAB-1500LG-F -E (spräng), KAB-1500 LG-Pr-E (hårdmål/”Bunker Buster”) samt KAB-1500 LG-OD-E (termobarisk stridsdel) Samtliga är laserstyrda med hjälp av målbelysningsenhet Klyon, Kaira 24M, I-25 Shkval eller den senaste Sapsan

Mer finns att läsa  här!