Hangaren på fartygets akterdäck rymmer två stycken ubåtsjakthelikoptar Ka-27 HELIX

Arbetet med att färdigställa den första fregatten i 22350-klassen Amiral Sergej Gorshkov fortskrider enligt plan.  Fartyget byggs på Severnayavarvet i S:t Petersburg och kommer antagligen att baseras vid den Norra flottan när den levereras under 2011-2012

Sergej Gorshkov har ett deplacement på 4500 ton och en längd på 135 meter. Fartyget är specialiserat på bekämpa ytmål, ubåtsjakt samt luftvärn med olika typer av robotsystem såsom SS-N-26 och SA-N-12 . För ubåtsjakt kommer systemet SS-N-29 kunna användas.

Fartyget sjösattes i okrobewr förra året och totalt avses 20 stycken fartyg att byggas i klassen. En andra beställning på ytterligare fyra fartyg utöver Sergej Gorshkov och systerskeppet Amiral Kasatonov har nyligen lagts av flottan.

Observationsplatsen har skrivit lite mer om Amiral Gorshkov tidigare här och här