9A53 antas vara Tornado-G-systemet som skall ersätta BM-21 Grad

Man har beslutat att köpa in raketartillerisystemet Tornado-G till de väpnade styrkorna. Raketartillerisystemet skall på sikt ersätta BM-21 som är ett 12,2cm raketartillerisystem från början av 1960-talet. Tornado-G (Торнадо-Г”) skall enligt uppgift kunna avfyra både 12,2 cm samt 30 cm raketartilleriammunition. Idag finns det tre system för raketartilleri att tillgå, 12,2cm BM-21 Grad, 22cm BM-27 Uragan samt 30 cm BM-30 Smerch.

Även om BM-21 är ett gammalt system är kalibern fortfarande intressant och det finns ett stort urval av ammunitionstyper att tillgå. Att skrota det helt och hållet skulle vara ekonomiskt oförsvarbart, utan en succesiv övergång via ett modulsystem verkar vara en rimlig lösning utifrån ekonomiska och logistiska faktorer.

Det nya systemet som antagligen kommer att baseras på färdigladdade raketmoduler, 9A53 och dessa kommer medföra kraftigt reducerade omladdningstider för ett skjutande raketbatteri. Fördelen med att ha ett modulbaserat system är att det är bara modulen som blir kaliberbunden i den skjutande enheten och för omladdningsfordonet. På så sätt kan även ett batteri både anta rollen som brigadartilleri eller som armékårs/divisionsartilleri, allt efter tilldelade resurser och uppgifter.

På 1990-talet kom det uppgifter om ett likande modulsystem för BM-21 enbart för 12,2cm kalibern. Syftet med det var enbart att reducera omladdningstiderna  för den skjutande enheten. Projektet nådde bara försökstadiet och kom aldrig ut på förband.

Observationsplatsen skrev mer om 9A53 tidigare i september