EMERCOM har utrustning som ett civilförsvar i väst knappt kan fantisera ihop i sina värsta mardrömmar…

Ministeriet för nödsituationer, EMERCOM är den myndighet som ansvarar för civilförsvar, räddningsoperationer samt katastrofhantering  i Ryska federationen. Myndigheten bildades 1994 på initiativ av dåvarande presidenten Jeltzin

Ministeriet förfogar över materiel som skulle göra MSB gröna av avund. För skogsbrandbekämpning förfogar man bland annat över specialanpassade IL-76 CANDID transportflygplan med två tankar för att släppa ut brandsläckningsmedel.

Bilden nedan visar en Mi-26 Halo vid en skogsbrand. I samband med sådana situationer har man även använt fältarbetspansarbandvagnar, till exempel BAT-2.

Det som ändå mest skiljer EMERCON mot vår definition civilförsvar är förekomsten av väpnade förband i organisationen. Om knappt två månader är det dags för den sedvanliga segerparaden i Kreml och den uppmärksamme kommer då att få se EMERCONs orangea baskrar paradera tillsammans med de väpnade styrkorna…

EMERCOM har under flera gånger fått bekänna färg, senast bland annat under de stora skogsbränderna som inträffade under sommaren 2010.

Mer om EMERCOM på Wikipedia.