En monterad OG-7V där raketen sitter i den gröna ändan till höger.

40 mm splittergranat OG-7V

Raketgeväret RPG-7 har funnits på marknaden sedan 1961. Främst är vapnet känt som ett buret pansarvärnsvapen, men förutom rena pansarspränggranater finns det även några andra varianter.

En av dem är 40 mm sprängraket OG-7V som kom 1999. Det är en lätt raketdriven granat, vikt endast 2kg och har en räckvidd på upp till 1000 meter försedd med förfragmenterade spår i granatkroppen för säkerställd verkan.

Den är särskilt lämpad att verka mot oskyddad trupp och softskins. Man räknar även med viss verkan mot punktmål såsom embrassurer i fältbefästningar eller hus, då granaten har extrem stor träffsannolikhet på avstånd upp till 300 meter.

Den fenstabiliserade raketen kan inte temperas, utan detonerar vid anslag. Effektiv splitterverkan mot kroppskyddad trupp anges till ca 7 meter, men enstaka splitter kan slungas ut till ca 150 meter.
Raketerna kommer förpackade i 50kg trälådor i satser om  18 stycken, delade i två, stridsdel och drivraket separerade.

En variant på raketen är OG-7VE som har en överkalibrerad verkansdel, likt de vanliga pansarsprängraketerna. OG-7VE tros ha samma skjutregler som dessa.

OG-7V med varianter tillverkas av företaget Bazalt.


Soldater ur Afghanska Nationella Armén, ANA, under skjututbildning med RPG-7V och OG-7V