Förutom designern är även mönstret i kamouflaget är onekligen inspirerat av det  svenska…

Transportbåt Terrier-2

Varvsföretaget Zelenodolsk har konstruerat transportbåten Terrier-2. Båten är framtagen som patrullbåt och för transporter i kustnär eller insjöområden. Inspirationen kommer onekligen från den svenska Stridsbåt 90E. Måtten stämmer väl överrens med varandra (90E inom parantes)

Deplacement: 6000kg (6500kg)
Längd: 10,0m (11,9)
Bredd: 3,45 (2,9)
Djupgående: 0,60m (0,80m)
Hastighet: ca 38 knop, max 43knop (>40knop)
Framdrivning: 2 vattenjetaggregat drivna av 2 Cumminsdieslar (1 vattenjet)
Transportkapacitet: 2+6 (2+10)
Räckvidd: 170 nautiska mil (200 nautiska mil)

Likheterna är slående…