Som alla andra ryska handgranater har även RG-60TB en utstickande handgranatständare utanpå sprängkapseln

Termobarisk handgranat RG-60TB

Ryssland får anses vara världsledande på termobariska vapen. Ett av de senare tillskotten i arsenalen är den termobatiska handgranaten RG-60TB. Trots sin låga vikt, 0,35kg har den en relativt stor verkan på upp till 10 meter i det fria. Som alla handgranater har den dock större verkan i slutna utrymmen.  Handgranatskroppen är innesluten i plast och den primära splitterverkan får anses vara försumbar. Dock är det ju så att sekundarsplitter fortfarande produceras från omgivningen, från till exempel möbler, grus  och dylikt.

RG-60TB finns sedan 2006 i de väpnade styrkorna.