I Sverige kommer Tu-214ON att flygas från Ärnafältet i Uppsala, som är Sveriges utgångspunkt för Open Skiesflygningar.

Det första Open Skies-anpassade Tu-214ON kommer att göra sin första flygtur under 2011. De två beställda Tu-214ON kommer att tillhöra 223. specialflygenheten som ansvarar för de ryska Open Skiesflygningarna. Eventuellt kommer ytterligare ett exemplar att tillföras senare.

Enligt avtalet skall ett observationsplan kunna bära en standardiserad uppsättning sensorer såsom optiska panoramakameror och kameror som tar en bild åt gången, videokameror med realtidsuppspelning, IR-spaningsutrustning (IRLS) samt sidspanande radar med syntetisk slutare (SAR). Det finns begränsningar i upplösningen på sensorerna. För kamera och video är gränsen 30 cm, IR 50 cm och SAR 3meter. För att verifiera utrustningens kapacitet måste planets sensorer certifieras av värdlandet innan kontrollflygningarna kan påbörjas. Ingen signalspaningsutrustning får enligt avtalet bäras i planet.

I Sverige utgår alla Open Skiesflygningar från Ärnafältet och ni som bor i Uppsala kan säkert räkna med att få se detta flygplan inom överskådlig framtid…