Modell av ubåtsräddningsfartyget Igor Belousov

Ubåtsräddningsfartyg Projekt 21300 Igor Belousov

Efter ubåtskatastrofen med Kursk sommaren 2000 stod det klart att den ryska marinen saknade ordentliga ubåtsräddningsresurser.

Allt eftersom byggs det nu bland annat en ny serie ubåtsräddningsfartyg, projekt 21300-klassen, där det första fartyget Igor Belousov byggs förnärvarande på Amiralitetsvarvet i S:t Petersburg. Projekteringen startade 2004  och fartyget kölsträcktes 24 december 2005. Det förväntas sjösättas under 2011 och komma i tjänst under 2012. Behovet är minst ett till två ubåtsräddningsfartyg per flotta. Behovet har blivit något mer akut sedan det över 40 år gamla ubåtsräddningsfartyget Karpaty nyligen togs ur tjänst.

Ubåtsräddningsfarkost projekt 18271 Bester-1 är ett av redskapen för Igor Belousov i syfte att rädda ubåtsmän i nöd

Längd: 107.3m
Deplacement: 5.000 ton
Räckvidd: 3.000 sjömil
Fart 15 knop
Besättning; 97 personer
Uthållighet 30 dagar

Räddnings och dykutrustning:
Dykarklocka med ett dykdjup till 700 m
En eller flera ROV av typerna  Seaeye Tiger(SAAB)Venom eller Scorpio
Ubåtsräddningsfarkost projekt 18271 med ett arbetsdjup på 500 m;
Dekompressionskammare till 60 personer

Illustration på av fartygets viktigare system