Det ryska flygvapnet har för avsikt att initialt köpa 100 exemplar av typen. Indien har ett behov av 45 flygplan.

Il-214 Multirole Transport Aircraft

Il-214 MTA, Multirole Transport Aircraft är ett gemensamt ryskt-indiskt projekt där avsikten är att skapa ett medeltungt transportflygplan som kan ersätta den åldrande transportflygplansflottan där flygplanstyper som An-12 och An-26 förekommer.

Transportkapaciteten avses bli 18 500 kg och räckvidden 2500 km med full last. Lastutrymmet medger 82 soldater alternativt 74 fallskärmssoldater. För evakuering av sårade kommer 60 bårar att rymmas i lastrummet.  Man får även plats med 4 stycken 8 fots containrar som ett alternativ. För att starta kommer planet att behöva en rullbana på 1300 samt för landning 1200 meter.

Marschhastigheten beräknas bli ca 800 km/h.

MTA i ryska färger. Över cockpiten syns lufttankningsbommen tydligt.

Det bilaterala avtalet att skapa ett samriskföretag som ägs lika av de båda länderna skrevs under 2007. Det första flygplanet beräknas vara i luften till 2016.

En konkurrent på den internationella marknaden är den brasilianska Embraer KC-390.