Illustrationen från Kommersant.ru visar ett urval av de viktigaste områdena som man kommer att köpa system till.

Ivan goes shopping

Ingen som läser bloggen har missat att den ryska federationen moderniserar sina väpnade styrkor. Inköpen är så gigantiska så att det kan vara svårt att på ett enkelt sätt visa det. Jag hittade följande illustration på kommersant.ru och den var så bra så den får en liten plats här.

Bilden visar anskaffningen under det som har anskaffats hitintills under senare år (2007-2011) i blått, nuvarande plan (GPV-2015) i grått och den nyantagna GPV-2020 i orange.

Översta raden från vänster visar markrobotssystem Iskander i antal batterier, där målet är 10 batterier 2020. Därefter stridsflygplan där målbilden är 600 nya för att sist i översta raden visa de 1000 helikoptar som skall köpas in.

I mitten kommer sedan det tunga luftvärnsrobotsystemet S-400 i antal robotbataljoner. Bilden med båtar visar två saker, dels anskaffningen av korvetter och fregatter som skall uppgå till 50 fartyg 2020. den lilla bilden visar dock den totala anskaffningen av örlogs(yt-)fartyg, 100 stycken. I de ingår amfibiestridsstödfartyg av typen Mistral och landstigningsfartyg av typen Ivan Gren samt andra understöd och underhållsfartyg.

Slutligen visar den undre raden strategiska robotubåtar samt ”vanliga” ubåtar.

Som sagt illustrationen är bara schematisk och den som kan göra illustrationer skulle kunna göra mycket mer.  Bilden visar inte anskaffning av transportflyg eller moderniseringen av markstridskrafternas stridsfordonssystem. Inte heller ombeväpningen till styrda vapen för flygvapnet.

Oavsett visar bilden omfattningen och att den stora ruschen kommer efter 2015, när industrikapaciteten har anpassats till de höga målen. Frågan är dock, vad vill man göra med den resursen framåt 2025?

UPPDATERAT
Ibland är man pucktvåa, så är det bara. Bloggkollegan Klart Skepp! är inne på samma spår.