Koklastterrängbil KSA-200-02

Koklastterrängbil KSA-220-02 är ett kombinerat kok med matsal. Koket har möjlighet att tillaga upp till 220 portioner åt gången, medan den utdragbara hytten har sittplats för 14 ätande.

Som bas för fordonet använder man sig av en lastterrängbil URAL-532361. Längd: 9,2 meter. Bredd 2,4 meter vid marsch och 4,1 grupperad. Höjd 3,8 meter.