Första Mi-26T2 HALO som färdigställs inför provflygningen.

Ryssland utökar sin flotta av tunga transporthelikoptrar av typen Mi-26 HALO.Det ryska försvarsministeriet har för närvarande en beställning på sex stycken Mi-26T, vilket är  ett välbehövligt tillskott sin flotta om 25 maskiner.

Mi-26 HALO är världen största helikopter. Lastkapacitet  motsvarar den som TP 84 HERCULES tar, 20 000 kg eller 90 sittande/60 liggande passagerare. Typen har varit i produktion sedan 1980 och har exporterats över hela världen i enstaka exemplar, bland annat Kina och Venezuela. Efter Sovjetunionens sönderfall fördelades helikopterflottan ut över de nya republikerna och Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan fick merpartern av dem.

Mi-26 HALO tillverkas i Rostov-on-Don av Rosvertol, som under senare år har kraftigt ökat sin personalstyrka. För att ligga i takt med beställningarna ökar man produktionstakten till sex exemplar av Mi-26T per år i första skedet. Enbart den ryska försvarsmakten vill ha två helikoptrar av typen varje år. Mi-26T kan dessutom fås i olika varianter, bland annat som en flygande TOLO, TZ, som kan flyga ut 14 000 liter bränsle och gruppera ut påfyllningspumpar, för stridsfordon och andra dieseldrivna fordon, men även för flygplan och helikoptrar.

Kinesisk Mi-26TZ fyller på bränsle på stridsfordon av typen BMP-2

Den senaste versionen, Mi-26T2 har en moderniserad cockpit och kräver bara en besättning på två jämfört med de fem som tidigare krävdes.