Brobandvagn MTU-90 Gusenitsa-1

Fordonet baseras på chassiet till stridsvagn T-90S och konstruerad av Transmashl. MTU-90 kan lägga en tredelad bro på 25 meter som bär fordon upp till 50 ton. Bredden på broelementen är 3,3 meter. Kapaciteten på bron är 150 fordonspassager per timme.

MTU-90 har komplett CBRN-skydd och kan lägga bron i kontaminerad miljö utan att behöva exponera besättningen. Brobandvagn MTU-90 kan även bära och hantera tung bro TMM-6

Beslut om produktion är ännu inte tagen men kan förväntas inom ramen för materielanskaffningsplanen GPV-2020.