Under Sovjettiden firades den 23 februari som Röda arméns och flottans dag. Sedan upplösningen omvandlades dagen till Fosterlandets försvarares dag.

Idag, den 23 februari är det helgdag i Ryssland. Det är inte vilken dag som helst, utan det är Fosterlandets försvarares dag och alla militärer är lediga.  Datumet är ett minne från striderna i Pskov och Narvaområdet 1918 där ryska förband  besegrade tyska förband.

Första världskriget slutade när freden slöts, för Ryssland hårda villkor, den 3 mars i Brest-Litovsk och revolutionen övergick i ett inbördeskrig som varade fram till 1921.