Made by Yantar. De tre första av sex beställda indiska 11356-fregatter.
Den första ryska, Amiral Grigorovich kölsträcktes i december 2010

Det statligt ägda varvet Yantar i Kalingrad genomför för närvarande en omfattande rationalisering av sin produktion. Som all industri i det post-sovjetiska samhället måste man ställa sig frågan om man gör rätt saker på rätt sätt.

Under 2011 och framåt kommer en beräknad femfaldig(!) ökning av produktionen att ske. Utan att vara en expert på skeppsbyggnad, men vad som har nämnts tidigare kommer man  bland annat att arbeta mer med modulbyggda fartyg, där ett större antal underleverantörer kommer att vara inblandade. Likt västerländska varv kommer varvsområdet att bli en slutmonteringsstation där förhoppningsvis pusselbitarna passar ihop.

Parallellt med rationaliserad produktion nyanställer varvet personal. Enbart under 2009 ökades antalet anställda med minst 150 personer. Under samma år ökade produktionen i branschen med 30%… Under 2010 investerade moderbolaget USC 30 miljarder rubel ( ca 7300 miljoner SEK) i de ryska varven.

På Yantarvarvet byggs för närvarande bland annat fregatter i 11356-klassen och landstigningsfartyg i 11711-klassen Ivan Gren samt forskningsfartyg 11982 Seliger. Den aviserade kapacitetsökningen kommer att behövas. Bland annat skall de hitintills tre beställda ryska 11356-fregatterna vara levererade 2015 och kommer att tillföras Svarta havsflottan.