Dagens lästips är artikeln ”Så marscherar Putin mot ett nytt tsarvälde”  i Dagens Nyheter 9 februari 2010 av riksdagsledamoten Mats Johansson (M).  På ett enkelt sätt redogör artikelförfattaren över britsen på mänskliga rättigheter, korruption, militär upprustning och ökat ekonomisk inflytande i vårt närområde, främst Baltikum.

Den har ännu inte publicerats i digital form, utan ni får än så länge läsa den i pappersformat i fikarummet! Alternativet är att hålla korpgluggarna öppna på DN:s hemsida för kulturdebatt eller artikelförfattarens hemsida.

Författaren rekommenderar några FOI-rapporter att fördjupa sig i som jag länkar till;

Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv
Baltisk säkerhet. Handlingsfrihet och försvarbarhet
Ryskt ekonomiskt inflytande i de baltiska staterna

Uppdaterat

Här är länken till artikeln på DN.

Tack till den som berör!