Med två rejäla kranar i aktern är Zvezdochka en ordentlig bärgningsresurs.

Transport och ubåtsräddningsfartyg projekt 20180 Zvezdochka

Zvezdochka leverarades 24 juli 2010 till den ryska flottan. Fartyget är designat för att transportera ammunition och utrustning  , bogsering samt ubåtsräddning. Fartyget är 94 meter långt, 17,8 meter brett och ett djupgående på 9,3 meter. Deplacementet är på 5500 ton och fartyget kan göra 14 knop. Besättningen utgörs av 65 man. Fartyget tillhör Norra flottan.

Zvezdochka har för ovanlighetens skull en helikopterplatta placerad ovanpå bryggan. Här med en Ka-27 HELIX ombord.