Minrivare KMT-8 monterad på stridsvagn T-90 med signaturreducerande maskeringssystem Nakidka

Minrivare KMT-8

Minrivaren är en tilläggsats som kan monteras på stridsvagnar av bland annat typerna T-72, T-80 och T-90. Den består av två plogblad med vardera tre rivklor som kan höjas och sänkas med hjälp av hydraulik. När rivaren är sänkt till önskat djup hålls den önskade positionen med hjälp av en sensor kopplad till en skida som följer marken kontur. Varje plog röjer ett 60 cm brett spår och ett ytterblad på plogen välter den rivda minan åt sidan. Framryckningshastigheten med systemet nedfällt kan inte överstiga 15km/h. Monterat system begränsar inte vagnens rörlighet eller användande av vapensystem. Till systemet kan även det elektromagnetiska röjningssystemet EMT-7 användas.

Systemet väger 1200 kg och är 3,4 meter brett när det är monterat. Längden är 1,2 meter.

Tillverkare är Stankomash JCS i Chelybinsk