Färja 561T på brobandvagn 561T sett från snett bakifrån. Färjans hytt är bakåt i färdriktningen.

Färja 561A

Färja 561A består transportbandvagn 561T och pontonfärja 561P och är en efterföljare till den gamla färjan PMM-2, där den senaste har beteckningen PMM-2M . Bandaggregatet är densamma som till T-80 men är förlängt med ytterligare ett bärhjul. Motorpaketet är detsamma som på T-72, en 12-cylindrig diesel på 780 hk. Inga uppgifter om drivlinan kommer från T-80 eller T-72 finns tillgängliga.

Varje färja kan bära upp till 62 ton. Då endast en prototyp har tillverkats har inga bilder från förbandsförsök publicerats. Troligen kan flera färjor kopplas ihop till en större likt PMM-2. Färja 561A visades upp i VTTV OMSK 2007 där bilder kommer ifrån.

Bakom konstruktionen står KB Transmash

Färjan viker ut flytelementen.