Åskådningspansarskott som visar det parallella eldröret med penetrator/skenmålprojektilen

Pansarskott RPG-30

Pansarskott RPG-30 är ett pansarskott som skjuter i väg två projektiler med 0,2-0,4 sekunders mellanrum. Den första, något mindre än huvudladdningen avses att utlösa målets aktuella motmedel, oavsett om det är explosivt reaktivt pansar ERA, eller om  det är ett aktivt motmedel som förstör stridsspetsen på avstånd, som till exempel den israeliska Trophy. Genom att de båda granaterna har samma projektilbana kommer den första att, så att säga, röjt vägen, för huvudladdningen som då kan träffa den blottade pansarplåten.

Huvudladdningen är 10,5 cm spårljuspansarsprängprojektil som slår minst igenom 650mm homogen pansarplåt, 1500 mm armerad betong, 2000 mm tegelvägg eller 3700 mm stampad jord. Det längsta effektiva skjutavståndet är upp till 200 meter. Vikten är 10,3kg.

Vapnet är konstruerat och tillverkas av företaget Bazalt

Principskiss på hur penetrator/skenmålprojektilen utlöser ett ERAskydd på ett stridsvagnsmål och låter därigenom slpsproj få verkan i målet.