Det är alltid fascinerande att se utrustning med svenskt ursprung dyka upp på de mest oväntade platser.

Denna bandvagn 206 skall enligt uppgift på militaryphotos.net finnas på ett förband som kallas för 54628. centrala fordonstestbasen. Förbandet verkar bedriva någon form av fordonsförsök på inhemsk och utländsk materiel, bland annat fd georgiska (?) HMMWV-terrängbilar och även denna före detta svenska bv206. Med all sannolikhet har den hamnat där efter att ha kommit ut på marknaden efter FMVs gigantiska materieldumpningar…

Onekligen intressant.