VTR-79 Ekort i Lomonosovhamnen

Underhållsfartyg projekt 20360

Förutom att projektera och bygga nya ytstridsfartyg, landstigningsfartyg och ubåtar omsätter man även innehavet av underhållsfartyg. En av dessa nybyggen är 20360-klassen som byggs på Oksayavarvet i Navashimo, Nizhniy Novgorod.

20360-klassen omfattar två fartyg där den första, STS-79  levererades den 16 december 2010 till den ryska flottan. Fartygen är avsedda för transport av ammunition och andra förnödenheter. Deplacementet är på 1985 ton och längden är 61,5 meter. Bredden är 15,7 meter och djupgåendet är 3,1 meter. Den är relativt långsam och gör bara 10,5 knop som snabbast. Besättningen utgörs av 23 man.

Kranen lyfter 20 ton och har en räckvidd på 31 meter. Lastutrymmet kan vid behov övertäckas helt.