Östersjöflottans, Baltijskij Flot, förbandsenblem.

Bloggrannen Wiseman tar upp tråden om den ryska Österjöflottans eventuella utveckling. I det perspektivet kan det vara intressant att läsa mer om vad man vill göra med de marina stridskrafterna.

Defence Academy of United Kingdom publicerade i höstas följande rapport, The russian federation navy, An assesements of its strategic setting doctrine and prospects .

Författaren tar upp några intressanta saker i den. Bland annat om den ryska flottans övningsserier under senare år, bland annat att man samordnat bekämpat sjömål med hjälp av flygande stridsledning. En annan intressant övning genomfördes i Indiska oceanen i maj där man tillämpade åtgärder i samband med kärnvapeninsats mot fartygen.

Rapporten tar upp en bra sammanfattning av uppgifterna för den ryska marinen med orden:

”Protection of the Russian Federation’s facilities and installations on the high seas, in space, and on the territory of foreign states; protection of shipping, fishing, and other types of activities in the adjacent maritime zone and in distant regions of the ocean;

Protection and defence of the state border of the Russian Federation within the limits of border territory, airspace, and the underwater environment and of the exclusive economic zone and continental shelf of the Russian Federation and their natural resources;

Support (where necessary) for political acts of the Russian Federation by means of the implementation of corresponding measures of a military nature and [by means of] a naval presence.”

I det första stycket kan läser jag ut att skyddsvärda objekt på annat territorium faller under flottans uppgifter. Sedan tidigare vet vi att man vill skydda till exempel Nord Stream som löper på svensk ekonomisk zon.

I det andra stycket är det tillgångarna i Arktis som avses.

När det gäller vårt närområde belyser han svårigheten för den ryska flottan att visa flagg i vårt närområde, främst genom  en total dominans av NATO i och omkring haven runt om oss.

”The Atlantic Policy in the ‘Atlantic regional direction’ is ‘determined by the growing economic, political and military pressure from NATO countries, promoting it to the east, [and] a sharp decline in the capacity of the Russian Federation to implement its maritime activities’. Other points of naval importance include; the economic and military security of the Kaliningrad region; and the ensuring of a ‘sufficient naval presence of the Russian Federation’ in the Mediterranean.”

Svagheten är att trots att rapporten publicerades så sent som i höstas bygger författaren en hel del resonemang till de hangarfartyg som då enligt ryktesvägen skulle byggas. Att så inte kommer att ske bör ta i beaktande vid läsandet. Författaren nämner även felaktigt att inköp av skepp av Rotterdam-klass skulle vara aktuella parallellt med Mistral.

En annan läsvärd artikel i ämnet är Alpo Juntunens arikel i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift The Baltic Sea in Russian strategy.

Oavsett händer det en hel del och mer kommer att hända i den ryska flottans utveckling. Hur skall skyddet av Nordstream se ut? kommer det bli som bloggen Russia Military Reform förutspår, en större närvaro av marina specialförband i regionen?  PDSS-förband för skydd av Nordstream och 561. OMPR skräddarsys för uppgifter mot de aktuella Östersjöhammarna i NATO-planen Guardian Eagle?