Pansarvärnsrobotbandvagn 9P149 Shturm-S

Pvrbbv Shturm-S  är i grunden en pansarbandvagn MT-LB som har anpassats till att bära en robotlavett samt omladdningsluckor i stridutrymmet. Man har även ersatt tornet med en siktesenhet. Vagnen bär med sig 12 pansarvärnsrobotar av modellen AT-6 SPIRAL eller den modernare AT-9 SPIRAL-2. Omladdningen sker automatiskt. Eldhastigheten är 3-4 robotar per minut, beroende på deras flygtider. Lämpliga mål för systemet, beroende på val av robot är stridsvagnar med kompositpansar, med eller utan explosivt reaktivt pansar(ERA), lätt pansrade fordon, fältbefästningar, hovrande eller långsamtgående helikoptrar

Pvrb AT-6 SPIRAL /9M114 har en räckvidd på 5000 meter och stridsdelen är en enkel laddning med riktad sprängverkan, RSV. Efterföljaren AT-9 SPIRAL 2 /9M120 ATAKA har en utökad räckvidd på 6000 meter samt en tandemRSV-laddning för bättre verkan. AT-6 har en hastighet strax över ljudet på 345 m/s medan AT-9 är något snabbare med sina 400 m/s. Penetrationen är 750 respektive 950 mm homogent stål.

9P149 finns bland annat på 9.gardesartilleribrigaden i Luga, strax väster om Estland och på 200. motoriserade brigaden i Pechenga, vid den norska gränsen.