Förskeppet på det som uppges vara det första fartyget i minsveparklassen 12700 Alexandrit på Sredene-Nevskyvarvet i S:t Petersburg

Minsvepare projekt 12700 Alexandrit

För första gången byggs det ett örlogsfartyg i kompositmaterial (glasfiber) för den ryska flottan. Något revolutionerande är det inte, då man har i väst byggt bland minsvepare på samma sätt under decennier. Minsveparklassen 12700 Alexandrit ligger i gjutformen och förväntas sjösättas under hösten/vintern 2010. Minsveparen kommer få ett deplecement på 620 ton och har en läng på 51,75 meter och en bredd på 10,2 meter. Besättingen utgörs av 41 man. Framdrivningen sköts av två stycken dieselmotorer på 2500 hk och det kommer ge en fart på 15 knop. Räckvidden är 1500 nautiska mil och den skall kunna vara till sjöss under 10 dagar. Den är bestyckad med en 30mm AK-630 luftvärnautomatkanon och luftvärnsrobot IGLA. Som navigeringsradar kommer en PAL-N att användas.

Styrbordsvy av den kommande Alexandrit

För svepning kommer både mekaniska och aukustiska system att finnas. För det förstnämnda OUKT-B, PKT-B och Zhelatin och det senare SAT-V.

För samband med röjdykarna kommer uvkommunikationssytem Struktura-35 att användas.

På samma varv byggs även fyra andra minsvepare av den äldre klassen 10750 Safir.