Startmotorn tänder först för att få upp hastigheten på roboten innan ordinarie drivsystem sätter igång. På 3M24 är det en turbojetmotor som sedan får upp roboten i en hastighet strax under ljudet..


Kustrobotsystem SSC-6 STOOGE /3K60 BAL

Kustrobotsystem SSC-6 STOOGE använder sig av en markbaserad version, 3M24, av av den fartygsburna sjömålsroboten SS-N-25 SWITCHBLADE, som även kan avfyras från flygplan som As-20 KAYAK. Roboten började utvecklas under mitten av 1980-talet som en motsvarighet till den amerikanska sjömålsroboten Harpoon. STOOGE är i tjänst sedan 2006 i de ryska kustrobotförbanden.

Roboten har en räckvidd på 130 km och flyger strax under ljudhastigheten i M 0,95. 3M24 är 4,2 meter lång och väger 630 kg varav stridsdelen väger 145 kg. Roboten använder sig av en aktiv målsökare och har en  flyghöjd på 3 meter från ett avstånd på 20 km fram till målet.

Som plattformar använder sig systemet av robotterrängbil baserad på MZKT-7930 chassi, dvs samma fordon som för tungt kustrobotssystem BASTION. Varje rbtgb kan bära åtta robottuber med varsin robot. Avfyrningstiden mellan varje robot i en salva är inte mer än tre sekunder. Varje batteri består av två ledningsfordon, fyra robotterrängbilar, fyra robotlastterängbilar samt test och underhållsfordon. Kustrobotbatteri BAL-E betjänas av 46 man och det medför två laddningsomgångar av robotar, totalt 64 stycken.

SSC-6 STOOGE anskaffas till samtliga flottor, däribland Östersjömarinen och 25. kustrobotbrigaden i Donskoye.


Video från skarpskjutning 2004 i Svarta havet.