Med 300 kilometers räckvidd kan man behärska stora delar av södra Östersjön från till exempel Kaliningrad. Om man sätter sig på Gotland blir låset än mer effektivare, som Karlis Neretnieks tog upp på Newsmill förra veckan.

Tung kustartillerirobot Bastion-P

Häromdagen rapporterades det att det tredje batteriet med den tunga kustroboten Bastion-P har tagits i tjänst vid den 11. kustartilleribrigaden i Anapa vid Svarta havet i slutet av 2010. Breznjev´s blog skrev även om det.

Varje robotlastterrängbil har två robotar i sitt lavettage.

Bastion-P är kustartillerivarianten av 3M55ONYX, SS-N-26, som är den senaste generationens sjömålsrobot. Med en räckvidd på 300 kilometer och en hastighet på 2,5 gånger ljudets hastighet levererar den en stridsdel på 200 kg. Anflygningen mot målet görs på 5-15 meters höjd.

Två batterier Bastion-P  med stridsledningterrängbil KaMAZ-43101

De aktiva komponenterna i ett batteri består av fyra stycken robotterrängbilar baserade på den vitryska MZKT-7930 och ett stridsledningsfordon byggt på chassiet till en MZKT-65273 alternativt KamAZ-43101. Till batteriet hör separata ammuntionsterränglastbilar. Möjlighet finns att koppla upp sig mot flygande stridsledning. Ett batteri kan breddgrupperas så att det täcker en sjöfront på 600 km, antagligen efter tillförsel av ytterligarestridledningsresurs. Robotterrängbilarna kan grupperas på ett avstånd på minst 25 km från stridsledningsterrängbilen, men via nätverk kan avståndet förlängas med ytterligare 15 km mellan rbtgb i batteriet. Efter gruppering klarar batteriet att ligga i stand-by i upp till 5 dygn utan tillförsel av underhåll.. Grupperingsplatsen kan ligga så långt in som 200 km från kustlinjen, vilket ger en stor handlingsfrihet med avseende grupperingsplatser och omgrupperingsvägar, givetvis då på bekostnad på räckvidden över vatten. Robotskott kan ske på fem minuter från att förbandet är på marsch. Intervall mellan två robotskott från en robotterrängbil uppges att ligga på 2-5 sekunder.

Hitintills finns Bastion-P i Svarta Havet, men det rimligt att anta att nästa bataljon som sätts upp kommer att hamna antingen i Östersjöflottan eller i Stilla havsflottan.

Länk till tillverkarens hemsida.

För övrigt finns det i 11.kabrig  även rörligt 13 cm kustartilleri i form av A-222 Bereg. Mer om det en annan dag!