UR-77 under urlastningsövning från svävare i Zubr-klassen

Minröjningsbandvagn UR-77 Meteorit

För att röja framryckningsstråk genom fordons- och truppmineringar kan man i princip använda tre metoder. Den första är  manuell röjning med pikning och minsökare. Den andra metoden är att använda en mekanisk röjare, till exempel minvält eller minrivare. Det snabbaste sättet, som man också med fördel kan använda i strid är att röja minorna med en så kallad minorm. Minormens princip är att med hjälp av en drivraket sänder i väg en sprängämnesfylld grov slang i framryckningsriktningen. När den sedan landar på marken får man den att detonera och genom den verkan får de utlagda minorna att sin tur att detoneras eller förstöras.

I Ryssland finns främst en typ av minormsröjare, UR-77, baserad på chassiet som finns på bandhaubits 2S1 Godzvika. UR-77 förekommer allmänt i de mekaniserade förbanden men även i flottans marininfanteribataljoner som röjningsresurs. UR-77 är även känd som MTK-2, vilken är den benämningen som dyker upp i svensk referenslitteratur.

En UR-77 framrycker på stranden efter landstigningen vid ZAPAD-2009

UR-77 har två stycken raketer i en tornliknande lavett på fordonstaket. Räckvidden på raketen är 500 meter och slangen som den skjuter iväg är 93 meter lång. För att reglera skjutavståndet bromsas förankringsvajern efter önskat antal meter. Varje meter slang är fylld med 8 kg sprängmedel och den klarar av att skapa ett 6 meter brett framryckningsstråk. UR-77 kan enligt uppgift skjuta av minormen både från land och även flytande i vatten, trots uppgift på det senare saknas. Omladdningstiden är beräknad till 30-40 minuter.

Vagnen är 7,3 meter lång, väger 15500 kg och är amfibisk. En dieselmotor på 240 kh ger en hastighet på 60km/h på väg och 4km/h i vatten. Två mans besättning. Produktionen startade 1978 och är avslutad.

 

UR-77 i bakgrunden efter avslutat övningsmonent ZAPAD-2009

En ny minröjningsbandvagn har tagits fram, UR-93, vilken är baserad på objekt 502, det vill säga transportbandvagnen som baseras på BMP-3. Även den är amfibisk. När UR-77:orna faller för åldersstrecket vore det naturligt att ersätta dem med UR-93, som än så länge bara finns som prototyp. Bildunderlag är svårt att få fram då få bilder är publicerade.


Klippet visar användandet av UR-77

Om man saknar en UR-77 och man riskerar minor är detta plan B: