RS-24 är sedan 2009 operativ i de strategiska robottrupperna

Måndagens fruktansvärda terrordåd gör oss påminda om vilken galen värld vi lever i.

RIANOVOSTI rapporterar på måndagen om att landet är berett placera ut kärnvapen om NATO inte kan komma överrens med Ryssland om gemensamt robotförsvar. Man kom överrens i november att försöka, men arbetet med det har gått i stå och Medvedevs hot får ses som en påtryckning i sammanhanget.

Om man nu kommer att göra verklighet av hotet kan man spekulera i vilken typ av vapen man avser att placera ut. Det finns starka skäl till att det blir en markbaserad lösning. det främsta är att det strategiska bombflyget är ansträngt i dagsläget och det medger ingen kontinuerlig patrullering, allraminst då med en kärnvapenavskräckande förmåga. Däremot har de möjlighet till återkommande patrulleringar, likt den i förra veckan som Gyllenhaal skrev om. Mer om det strategiska flygets tillstånd kan man läsa här!

Om det blir den markbaserade lösningen kommer det att bli någon form av robot. Internationellt finns det fyra olika ”klasser” av robotar, beroende på vilken typ av räckvidd de har.
Short Range Ballistic Missile, SRBM <1000 km
Medium Range Ballistic Missile, MRBM 1000-3000 km
Intermediate Range Ballistic Missile, IRBM 3000-5000 km
Intercontinental Ballistic Missile, ICBM >5000 km
Tack vare INF-avtalet från 1987 är det idag bara tillåtet för ICBM.robotar att vara kärnvapenbärande. Markroboten ISKANDER skulle teoretiskt kunna bära en kärnladdning, men då den klassas som en SRBM skulle det vara ett brott mot fördraget.

Antingen kommer att placera ut nya TOPOL-M-system (ICBM), förmodligen med den  nya roboten RS-24. Den roboten har en MIRV-stridsspets (Multiple Indepedently Reentry Vehicle) vilket innebär att flera kärnstridsspetsar levereras av roboten och sedan landar var och en på respektive mål, inom ett visst område. Med lite galghumor kan man kalla det för alla multipelbombers moder. Känn på den Svenska Freds!

Vilken annan måndag hade man tyckt att det här var bara munväder. Men ett land som upplever yttre hot på ett mycket konkret sätt kan behöva ett starkt ledarskap. Hoppas bara att det starka ledarskapet inte yttrar sig i flera robotar.