För målspaning i alla väder har atttackhelikopter Mi-28N HAVOC en radar monterad i rotorhuvudet.

Den beställning av attackhelikopter Mi-28N har utökats med ytterligare 30 exemplar enligt skriften Den nya armén i Ryssland. Totalt skall 97 helikoptrar av typen levereras innan 2015 inom ramen för den nuvarande materielanskaffningsplanen GPV2015. Företaget Rosvertol som tillverkar helikoptern har redan tidigare meddelat man kan dubbla tillverkningstakten då kapaciteten medger detta från 8 till 16 helikoptrar per år.

Attackhelikopter Mi-28N är en moderniserad variant med allväderskapacitet för vapensystemen och sensorerna. Helikoptern har en monterad 30 mm 2A42 automatkanon i ett rörligt torn framtill i nosen samt fyra fästpunkter för pansarvärnsrobotar, attackraketer, akankapslar, luftvärnsrobotar eller minutläggningskapslar. Mi-28N har två man besättning och en räckvidd på 435 km. Hitintills har ca 27 helikoptrar levererats. Andra system som ingår i helikoptern är bland annat hjälmmonterat sikte, datalänk QRS-28N för krypterat samband och krockkuddar för besättningen(!) Det sistnämnda räddade förmodligen livet på en besättning vid ett haveri i Molino 2009.

Med nervinklade utblås på turbinmotorerna minskas IR-signaturen på helikoptern. Här en Mi-28N med fyra raketkapslar med 8cm S-8 attackraketer, totalt 80 st.

Under 2010 har även den första förbandsövningen med stridskjutningar genomförts av en komplett attackhelikopterdivision, 10 helikoptrar,  i trakterna av  Buddenovsk i Stavropol.