Den handburna JIM LR2 är beställd  i ett stort antal till flera NATO-länder

Det franska försvarsindustriföretaget SAGEM har gått segrande ur en upphandling av IRV-kikare till de ryska väpnade styrkorna. De skall leverera 1175 kikare av modellen JIM LR2 (Jumelles Infrarouges Multifonctions Long Range2).

JIM LR2 kan användas med fördel  för eldledning och observation. Den har funktioner såsom vanlig kikare, infraröd observation (samt överspegling av dessa!), telemetri (dvs mäta avstånd mellan punkter i sida), laserpekare, kompass, GPS och USB-port (koppla upp tillextern enhet). JIM LR 2 kan identifiera stridsfordon på avstånd upp till 3500 meter.

JIM LR2 är ett system som används på plutons och patrullnivå. Beställningen räcker till motsvarade 100 skyttebataljoner…

Känn på den beställningen FMV!