Släktskapet med den äldre Polnohcny-klassen är tydligt. Med helikopterplatta akterut på skeppet ges mellanstora landstigningsfartyg en förmåga man tidigare saknat.

Mellanstort landstigningsfartyg projekt 21810

Fartyget är konstruerat av designbyrån Severnoe i S:t Petersburg och är ett tänkt landstigningsfartyg med ett deplacement på drygt 1700 ton. Lastförmågan är 300 ton. Utrymmet i lastrummet räcker för 5 stridsvagnar eller 300 soldater, motsvarande två kompanier marininfanteri. I aktern finns en helikopterplatta för till exempel transporthelikopter Ka-29TB HELIX B. Landstigning skall kunna ske i seastate 3.

Räckvidden för fartyget är 2500 km och det har en uthållighet på 30 dagar med en hastighet på 14-16 knop. Längden är 97 meter och har ett djupgående på 2,4 meter.

Fartyget är av en mindre klass än de pågående projekten 5000 tonsfartyget 11711 Ivan Gren och 20 000-tonnaren Mistral och motsvarar de äldre landstigningsfartygen av Polnohcnyklass. Däremot kan det fylla en viktig lucka i amfibiekapaciteteten för innanhavs eller kustnära operationer som till exempel Svarta Havet eller Östersjön.

Inget beslut om anskaffning är taget, men den finns upptagen i det statliga vapenexportföretaget Rosoberonexports katalog över tillgängliga system som SDK 1400 samt SDK 1700.