Stripbv obj502 med rest mast.

Stridsledningspansarbandvagn Objekt 502

Chassiet till stridsfordon BMP-3 är användbart till mycket. Bland de senaste varianterna är stripbv objekt 502, vilken är en ledningsvagn för brigad och bataljonsledningar. Som ledningssystem kommer man att stoppa in Yeosu TK, vilket är det nya ledningsverktyget man arbetar med.

Mer om Yeosu TK finns att läsa här.

Del av operatörsplatserna i objekt 502.

Mycket litet är publicerat om objekt 502. Fordonet kan närmast liknas vid en tornlös BMP-3, som har den rörligheten som de andra BMP-3 fordonen. Vagnen har en teleskopantenn som fälls ned på vagnens högra sida vid transport.

Stripbv Objekt 502 är en utveckling av Objekt 502TB, vilken är byggd som ett splitterskyddat ledningsfordon avsett för en mängd applikationer, som till exempel EW-vagn eller samband/ledning. Objekt 502TB är ett modernare alternativ till MT-LBu som även finns i den svenska försvarsmakten.

Än så länge finns det bara prototyper av fordonet, men anskaffning av vagnen med system bör ingå som en prioriterad del i modernisering av de ryska ledningssystemen.

Vid transport är antennen nedfälld på höger sida om fordonet.