Voronezh-DM-stationen i Armavir, Krasnodar Krai

Radarstation 77YA6 Voronezh-DM

I höstas kom det rapporter om att utbyggnaden av Voronezh-DM radarstationer hade tagit fart. Nu kommer det mer information att ännu en till är under byggnation, denna gång i delreubliken Irkutsk, nära gränsen mot Mongoliet.

Voronezh-DM är en radar avsedd för förvarning av strategiska robotar, kapabel att spåra en robot på avstånd upp till 400 mil. Mer om stationen på ryska här.

I dagsläget finns det två aktiva stationer, en utanför S:t Petersburg och den andra i Armavir nära Svarta Havet.