Bogporten på Ivan Gren. Nu kommer ett systerskepp, namnet är ännu okänt.

I skuggan av fokuseringen på Mistral fortsätter upprustningen av landstigningstonnaget. Det andra fartyget i Ivan Gren-klassen har börjat byggas under hösten på Yantarvarvet i Kaliningrad enligt Kalinigradnews.ru

Flera menar att Mistralskeppen medför att den ryska flottans överskeppningskapcitet kommer att öka, och att det indirekt påverkar det säkerhetspolitiska läget i Östersjön. Nu talar det mesta för att de fyra Mistralfarygen kommer att hamna dels i Stilla havsflottan samt i Norra flottan. Förvisso kan man snabbt flytta fartyg till nya operationsområden, men antagligen kommer Ivan Grenklassen att vara en mer konkret aktör för vår del då den är mer lämpad för ”mindre” innanhav, till exempel Östersjön och Svarta havet.

Lite mer om 11711-klassen finns att läsa här.