Två fartyg i Mistralklassen skall byggas i Ryssland. Frågan är var? På bilden seglar Frankrikes två fartyg i fartygsklassen sida vid sida, Mitral och Tonnerre

Byggnationen av Mistralskeppen på Amiralitetsvarvet kommer att ske om några år. Vad man man nu måste börja planera är hur man skall bygga fartygen rent fysiskt. Den nuvarande varvsanläggningen räcker till kapacitetsmässigt om man ser till storleken på fartygen. Dock så innebär konstruktionen att de ryska varven måste införa nya byggstandarder och moderna byggmetoder. Mistralskeppen byggs med civila skeppsbyggnadsnormer vilket underlättar lokaliseringen av den nya skeppsbyggnadsplatsen.

Det tilltänkta varvet, Amiralitetsvarvet, skall enligt plan flyttas ut från S:t Petersburg till Kronhstadt i Finska viken för att frigöra attraktiv mark för kontor och bostäder senast 2018. Förslaget är nu att etablera nytt varvsområde på ön Kotlin. Kompetens för att bygga det nya varvet får man från sin nya partner STX, vilket det helt statsägda företaget USC så sent som förra året upprättade ett samarbete med. Att det delar av det nya varvet skall vara avsett för civil produktion verkar inte hindra bygget.

Idag skriver DN i pappersupplagan om bygget och tystnaden kring detta i Sverige, samtidigt som debatten går hög i våra grannländer. Är Dagens Nyheter först ut av de stora tidningarna månntro?