Den yttre skilllnaden är avsaknaden av krutgasejektor på eldröret samt en rektangulär mynningsbroms på 12 cm kanonen samt tre stycken rökkastare på vardera sidan av tornet.

Företaget Motovilikha i Perm har tagit fram en modifierad variant av bandkanonen 2S1 Gvozdika. Den nya Gvozdikan kallas 2S34 och har fått den ursprungliga gamla 12,2cm 2A31 kanonen ersatt av en 12 cm 2A80 räfflad kanon.

Med 2A80 kanonen kan man skjuta bland annat den slutfasstyrda Kitolov-2 pansarvärnsgranaten och västerländsk ammunition. Med installationen följer även ett automatiserat  pjässystem samt satellitnavigering. Eldhastigheten ökas från 4-5 granater per minut till 7-9 samt att förberedelsetiden till skott nedgår dramatiskt.

Om pjäsen medger MRSI, Multiple Rounds Simultaneous Impact, är okänt.

Moderniseringen finns på prototypstadiet och beslut om anskaffning är inte taget.