Patrull med VDV-soldater med IRP-P-förpackningar på ryggsäcken

Dygnsportion IRP, Individual´nyi Ratsion Pitanya, ИРП/Индивидуальный рацион питания

Det ryska köket är kanske mest känt för Borstjsoppa, men vad äter den ryske soldaten i fält?

Normalt sett skall soldatens förplägnad ske via fältkök och dygnsportioner skall undantagsvis användas.  Som våra gamla guldburkar kan de ätas varma eller kalla.

IRP finns i två varianter, stridsportionen IRP-P eller dagliga portionen IRP-B

IRP-P är förpackade i plastlådor med plastfolielock, sk blisterpack, och består av helkonserver,kex, pulverdryck, te, kaffe sylt, servett och tablettbrännare motsvarande Esbit.

Innehållet i en öppnad IRP-P

Helkonserverna kan bestå av bovete med oxkött, leverpastej, köttgryta eller korngröt med nötkött, allt beroende på menyval.

Energinnehållet i IRP-P ligger mellan 3600 till 3700 kcal. Vikt 1,3kg

För att se användandet av IRP-P, se länken här

IRP-B är av den mer traditionella varianten i kartong. Innehållet är likvärdigt, både innehållsmässigt och sett till näringsvärdet. Skillnaden är att konservburkarna är av plåt istället för de i IRP-P som är av folie. Vikt 1,5 kg

För traditionalisten finns IRP-B i kartong…