Den uppmärksamme ser att RBS 56 BILL och svenska soldater är exempel på målval för prickskyttar med OSV-96

Automatgevär OSV-96

Automatgevär OSV-96 är ett tungt prickskyttegevär. Tungt i den bemärkelsen att det har en grovkaliber, 12,7 mm, precis som våra automatgevär 90(B). Skillnaden är dock att den ryska 12,7mm patronen är något längre. 12,7X108 mm jämfört med den västerländska som är 12,7X99.

Vapnet utvecklades på 1990-talet som en rysk motsvarighet till Barret M82 och jämbördiga vapensystem av KBP Tula och är framtaget främst användas mot lätt pansrade mål och materielförstöring.

OSV-96 väger 12,9 kg utan optisk sikte och är 1,69 meter långt. För kunna enklare transportera vapnet kan kolven fällas in och det gör vapnet knapp 70 centimeter kortare, 1,1 meter. Magasinet rymmer 5 patroner.

Räckvidden är 2000 meter med kikarsikte POS12X50. Mörkersikte PKN kan monteras på vapnet.

Till vapnet kan man välja spårljuspansarbrandprojektil B-32,  spårljusbrandsprängprojektil BZT eller brandprojektil BS.

Mekanismen bygger på principen om gas-vridlås, precis som på AK-74, eller ak5 för all del. Precis som ag90 har vapnet en mynningsbroms framtill. Alla som har skjutit med det vapnet vet vad det gör med eldställningen…

En tidigare variant av vapnet finns, kallad OSV-94.