Luftvärnsrobotsytem 9K338 IGLA-S/SA-24 GRINCH

IGLA-S är ett så kallat MANPADS, Man Portable Air Defence System, dvs buret luftvärnssystem som till exempel vår svenska RBS 70. IGLA-S eller SA-24 GRINCH som det kallas i väst är det modernaste MANPADS som tillverkas i Ryssland. Det kom i tjänst 2004 i ryska armén och finns bland annat i de lätta luftvärnsrobotkompanierna på de motoriserade skyttebrigaderna.

Vapnet är en värmesökande luftvärnsrobot med en räckvidd på 6000 meter och har ett säkerställt detonationavstånd på högst 5 meter från målet för den 2,5 tunga stridsdelen. Systemet väger 19 kg och är 1,7 meter långt. Robotlavetten kan förses med mörkersikte och målidentifieringsenhet 1L229D

IR-målsökaren har en mycket hög störskyddsnivå och roboten har ökad träffsannolikhet på upp till 5 gånger jämfört med sina föregångare SA-14, -16 och -18 beroende på måltyp. Orsaken till detta är den större stridsdelen med en effektivare förfragmentering av splitterdelen samt att en nyutvecklad algoritm medger att robotbanan leds lättare in mot målets flygbana

Till systemet finns 9F859 KONUS simulator för utbildning av robotskyttar.

I USA är man orolig för att  IGLA-S skall komma i händerna på utomstatliga aktörer sedan Venezuela har fått köpa 472 robotsystem från Ryssland under åren 2006-2008. I ett första läge är det FARC-gerillan i Colombia som kan förses men även drogkartellerna kan även komma att få tillgång till vapensystemet

Med andra ord, det finns viss befogad oro i USA om vapnet får en icke önskad spridning då det har en ganska hög potential…