STRELA-10M3, i väst kallas systemet SA-13 GOPHER

Luftlandsättningstrupperna, VDV,  kommer att få sitt nuvarande eldrörsluftvärnssystem, BTR-ZD ersatt med robotluftvärnssystemet STRELA-10M3. BTR-ZD är en äldre skapelse med ett dubbellavettage ZSU-23 automatkanoner på en BMD. Systemet har sina nackdelar, bland annat begränsad mörkerkapacitet och kort räckvidd. Å andra sidan kan den bekämpa andra mål än flygplan och helikoptrar, men det är kanske inte luftvärnsfunktionens huvuduppgift…

Lvrb STRELA-10M3 är ett system monterat på 9A35M (motsv MT-LB) och kan därför inte luftlandsättas. Robotsystemet i sig självt är inte heller konstruerat för att klara påfrestningen vid luftlandsättningen. Här har vi den stora nackdelen med STRELA, det luftburna förbandet har inte alltid luftburen utrustning.

STRELA-10 M3 är ett system med IRmålsökare på roboten och har en räckvidd på upp till 5 km och klarar av att bekämpa mål som färdas i en hastighet upp till  1500 km/h. Varje vagn bär med sig 8 robotar. Ungefär 350 system finns i dag i de väpnade styrkorna.

RIANOVOSTI rapporterar mer.