Med en bomblast på 8000 kg och lufttankningsmöjlighet är FULLBACK ett riktigt äss i kortleken

Flera materielleveranser till det det ryska flygvapnet sker nu under slutet av året innan nyårsledigheterna kommer. Senaste tillskottet är en leverans av fyra nya Su-34 FULLBACK till flygvapnet ingående i en serie av 70 nya attackstridsflygplan till 2015. Det beräknade behovet är 200 individer.

FULLBACK är en utveckling av Su-27 FLANKER och är ett attack/bombflygplan avsett för att slå långt in på fientligt territorium.  Flygplanet kan bära vanliga ”dumma” bomber som på bilden ovan, styrd ammunition och attackrobotar men även jaktrobotar.